هاست ویندوز مخصوص DNN (دات نت نیوک)

پلان D دات نت نیوک (DNN)

8,500,000/سالیانه
 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 مورد هسته DNN
 • 1 مورد تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین

پلان C دات نت نیوک (DNN)

7,300,000/6 ماهیانه
 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 مورد هسته DNN
 • 1 مورد تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین

پلان B دات نت نیوک (DNN)

4,200,000/ماهیانه
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • 2 مورد هسته DNN
 • 2 مورد تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین

پلان A دات نت نیوک (DNN)

5,400,000/ماهیانه
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • 3 مورد هسته DNN
 • نامحدود تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین