هاست ویندوز مخصوص DNN (دات نت نیوک)

پلان D دات نت نیوک (DNN)

اپ پول اختصاصی
قابلیت DNS اختصاصی
نصب رایگان دی ان ان (دات نت نیوک)
دامنه رایگان ملی .IR

 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 مورد هسته DNN
 • 1 مورد تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
پلان C دات نت نیوک (DNN)

اپ پول اختصاصی
قابلیت DNS اختصاصی
نصب رایگان دی ان ان (دات نت نیوک)
دامنه رایگان ملی .IR

 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 مورد هسته DNN
 • 1 مورد تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
پلان B دات نت نیوک (DNN)

اپ پول اختصاصی
قابلیت DNS اختصاصی
نصب رایگان دی ان ان (دات نت نیوک)
دامنه رایگان ملی .IR

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • 2 مورد هسته DNN
 • 2 مورد تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
پلان A دات نت نیوک (DNN)

اپ پول اختصاصی
قابلیت DNS اختصاصی
نصب رایگان دی ان ان (دات نت نیوک)
دامنه رایگان ملی .IR
SSL رایگان

 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • 3 مورد هسته DNN
 • نامحدود تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین