هاست ویندوز کم حجم

پلان D کم حجم

500,000/سالیانه
 • 100 مگابایت فضای میزبانی
  10 گیگابایت پهنای باند
  1 مورد دیتابیس SQL Server

پلان C کم حجم

800,000/سالیانه
 • 200 مگابایت فضای میزبانی
  20 گیگابایت پهنای باند
  1 مورد دیتابیس SQL Server

پلان B کم حجم

1,400,000/سالیانه
 • 300 مگابایت فضای میزبانی
  30 گیگابایت پهنای باند
  1 مورد دیتابیس SQL Server

پلان A کم حجم

2,000,000/سالیانه
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
  40 گیگابایت پهنای باند
  1 مورد دیتابیس SQL Server