هاست ویندوز کم حجم

پلان D کم حجم

100 مگابایت فضای میزبانی
10 گیگابایت پهنای باند
1 مورد دیتابیس SQL Server

پلان C کم حجم

200 مگابایت فضای میزبانی
20 گیگابایت پهنای باند
1 مورد دیتابیس SQL Server

پلان B کم حجم

300 مگابایت فضای میزبانی
30 گیگابایت پهنای باند
1 مورد دیتابیس SQL Server

پلان A کم حجم

500 مگابایت فضای میزبانی
40 گیگابایت پهنای باند
1 مورد دیتابیس SQL Server