میزبانی وب وردپرس

پلان A

470,000/ماهیانه
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 3 مورد تعداد دیتابیس
 • 5 گیگابایت فضای دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود فضای ایمیل
 • 7.4 و 8 نسخه PHP
 • رایگان SSL
 • هفتگی پشتیبان

پلان B

260,000/ماهیانه
 • 3 گیگابایت فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 3 مورد تعداد دیتابیس
 • 3 گیگابایت فضای دیتابیس
 • 40 تعداد ایمیل
 • 400 مگابایت فضای ایمیل
 • 7.4 و 8 نسخه PHP
 • رایگان SSL
 • هفتگی پشتیبان

پلان C

220,000/ماهیانه
 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 3 مورد تعداد دیتابیس
 • 1 گیگابایت فضای دیتابیس
 • 20 تعداد ایمیل
 • 200 مگابایت فضای ایمیل
 • 7.4 و 8 نسخه PHP
 • رایگان SSL
 • هفتگی پشتیبان

پلان D

180,000/ماهیانه
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 2 مورد تعداد دیتابیس
 • 500 مگابایت فضای دیتابیس
 • 10 تعداد ایمیل
 • 100 مگابایت فضای ایمیل
 • 7.4 و 8 نسخه PHP
 • رایگان SSL
 • هفتگی پشتیبان